Συχνές ερωτήσεις

 

Τι υπηρεσίες προσφέρει η Active Point;

Η Active Point εξειδικεύεται στην παροχή ολοκληρωμένων λύσεων σε εταιρείες και επαγγελματίες που χρειάζεται να εκτελέσουν εργασίες σε ύψος με ασφάλεια και επαγγελματική αποτελεσματικότητα.
Χρησιμοποιώντας μεθόδους πρόσβασης με σχοινί, διασφαλίζει γρήγορη, οικονομικότερη και με μικρότερη σχετικά όχληση, διεκπεραίωση εργασιών σε ύψος σε μια πληθώρα διαφορετικών εφαρμογών όπως τηλεπικοινωνιακοί πυλώνες, βιομηχανικές εγκαταστάσεις, ανεμογεννήτριες, εργασίες σε κελύφη κτιρίων κ.α.
Παρέχει συμβουλές Μέτρων Ατομικής Προστασίας από πτώση σε εταιρείες και επαγγελματίες και συνεργάζεται στενά με τους υπεύθυνους ασφαλείας των επιχειρήσεων για το σχεδιασμό και την εφαρμογή τους. 
Αναλαμβάνει, εκτός από το σχεδιασμό, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείαςπροστασίας από πτώση σε συνεργασία με τους υπεύθυνους ασφαλείας των επιχειρήσεων. 
Προμηθεύει εξοπλισμό ασφαλείας και Μέτρων Ατομικής Προστασίας σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές. 
Αναλαμβάνει την εκπαίδευση εργαζομένων για την ασφαλή διεξαγωγή εργασιών σε ύψος. 
Παρέχει εξειδικευμένες υπηρεσίες επιθεώρησης και επισκευής πτερύγων ανεμογεννητριών.

Τι είναι η μέθοδος πρόσβασης με σχοινί;

Στην μέθοδο πρόσβασης με σχοινί, εξειδικευμένο προσωπικό που ακολουθεί τους κανόνες ασφαλείας προσεγγίζει το σημείο εργασίας χρησιμοποιώντας σχοινιά. Η μέθοδος έχει ευρεία χρησιμότητα σε πολλούς κλάδους της βιομηχανίας συμπεριλαμβανομένων των τηλεπικοινωνίών και την παραγωγή ενέργειας.

Ποια είναι τα πλεονεκτήματα της μεθόδου;

Η μέθοδος πρόσβασης με σχοινί, συγκρινόμενη με τις συμβατικές λύσεις εργασίας σε ύψος (γερανοί, σκαλωσιές κτλ) παρέχει τα εξής πλεονεκτήματα:

 • Γρήγορη τοποθέτηση και απεγκατάσταση του συστήματος πρόσβασης
 • Ελάχιστη όχληση, όπως για παράδειγμα των κατοίκων κτηρίων, των πεζών ή της κυκλοφορίας από κατάληψη μεγάλων εκτάσεων οδοστρώματος από την στάθμευση βαρέων οχημάτων η την τοποθέτηση ικριωμάτων
 • Ανάληψη τόσο της εργασίας όσο και της εγκατάστασης του συστήματος πρόσβασης από το ίδιο συνεργείο γεγονός που απλοποιεί την επικοινωνία και τον συντονισμό της εργασίας
 • Δυνατότητα επίλυσης προβλημάτων πρόσβασης και εργασίας πρακτικά σε οποιοδήποτε ύψος
 • Σημαντική μείωση του χρόνου διεκπεραίωσης της εργασίας
 • Σημαντική εξοικονόμηση οικονομικών πόρων που εξαρτάται άμεσα από το ύψος στο οποίο πρέπει να εκτελεστούν εργασίες
 • Πολύ καλά στατιστικά δεδομένα ασφαλείας

 

Είναι η μέθοδος πρόσβασης με σχοινί ασφαλής;

Η μέθοδος πρόσβασης με σχοινί, θεωρείται σαν μια από τις ασφαλέστερες μεθόδους εργασίας σε ύψος, με εξαιρετικά στατιστικά δεδομένα συγκρινόμενη με άλλες μεθόδους που χρησιμοποιούνται στη βιομηχανία. Το προσωπικό της Active Point είναι εξαιρετικά έμπειρο και ενημερωμένο στις πλέον πρόσφατες τεχνικές και κανονισμούς ασφαλείας. 
Σε κάθε περίπτωση, εκτός από το πρωτεύων σύστημα ασφαλείας εγκαθίσταται και ένα εφεδρικό που διασφαλίζει την ασφάλεια των εργαζομένων σε περίπτωση που το πρωτεύον σύστημα αστοχήσει για οποιαδήποτε αιτία.
Ο εξοπλισμός που χρησιμοποιείται φέρει πιστοποιήσεις CE και επιπλέον UIAA όταν αυτό ενδείκνυται, ενώ υποβάλλεται σε τακτική και λεπτομερή επιθεώρηση πριν την έναρξη και μετά την ολοκλήρωση της εργασίας.

Ποια είναι τα πλεονεκτήματα της πρόσβασης με σχοινί στις ανεμογεννήτριες;

Η μέθοδος πρόσβασης με σχοινί στις ανεμογεννήτριες, προσφέρει σημαντικά πλεονεκτήματα έναντι της πρόσβασης με άλλα μέσα όπως οι γερανοί:

 • Γρήγορη τοποθέτηση και απεγκατάσταση του συστήματος πρόσβασης
 • Ευελιξία και δυνατότητα πρόσβασης όλων των τύπων ανεμογεννητριών και ανεξάρτητα από την θέση που βρίσκονται εγκατεστημένες
 • Δυνατότητα πρόσβασης όλων των σημείων της ανεμογεννήτριας, συμπεριλαμβανομένων όλων των σημείων των πτερυγίων, του πυλώνα και εξωτερικά της νασέλας
 • Δυνατότητα συνδυασμού της επιθεώρησης με την επισκευή των ζημιών σε έναν χρόνο
 • Απόδοση της ανεμογεννήτριας στην παραγωγική διαδικασία σε συντομότερο χρόνο με αποτέλεσμα τον περιορισμό της οικονομικής απώλειας
 • Σημαντική εξοικονόμηση οικονομικών πόρων για την διενέργεια παρόμοιας εργασίας συγκριτικά με άλλες μεθόδους
 • Εξαιρετικά δεδομένα ασφαλείας

 

Ποια είναι η συμμόρφωση με τους κανονισμούς ασφαλείας;

Οι εναερίτες της Active Point έχουν λάβει κατάλληλη και ειδική εκπαίδευση για εργασίες σε ύψος και ειδικότερα όσον αφορά τις διαδικασίες διάσωσης μεταξύ των μελών της ομάδας σε περίπτωση έκτακτου περιστατικού.
Χρησιμοποιούν πάντα πιστοποιημένο και κατάλληλο για κάθε έργο εξοπλισμό τον οποίο ελέγχουν οι ίδιοι πριν και μετά τη χρήση του. Εφαρμόζουν πάντα εφεδρικό σύστημα ασφάλειας.
Τα παραπάνω άλλωστε απαιτούνται από την ευρωπαϊκή και ελληνική νομοθεσία (Π.Δ. 155 05/07/2004).

Ποιο είναι το όριο ύψους και βάρους φορτίου που μπορείτε να χειριστείτε;

Πρακτικά δεν υφίσταται ανώτατο όριο ύψους. Επιπλέον, σε μεγαλύτερα ύψη, η πρόσβαση με σχοινί είναι οικονομικά πολύ πιο συμφέρουσα συγκρινόμενη με άλλες μεθόδους όπως οι σκαλωσιές. Στην πράξη τα βάρη φορτίου που μπορούμε να διαχειρίστούμε με την μέθοδο πρόσβασης με σχοινί δεν ξεπερνούν τα 300Kgr.

Ποιo είναι το κόστος προκειμένου να μας επισκεφθείτε για να εκτιμήσετε το πρόβλημά μας;

Γενικά, η επίσκεψη για την εκτίμηση της εργασίας που έχετε ανάγκη είναι δωρεάν. Εξαίρεση μπορεί να αποτελούν εκτιμήσεις σε εγκαταστάσεις που βρίσκονται εκτός των ορίων της ευρύτερης περιοχής των Αθηνών όπου μπορεί να χρειαστεί να επιβαρυνθείτε με τα έξοδα μετάβασης του προσωπικού μας. Τηλεφωνείστε μας και θα σας επισκεφθούμε...

S5 Box

Login Form