Οι τεχνικοί της Active heightworks


Οι εναερίτες της Activepoint ετοιμάζουν τα σχοινιάΤο προσωπικό της Active Point, και οι συνεργάτες της έχουν εκπαιδευτεί κατάλληλα ως προς τις τεχνικές πρόσβασης με σχοινί και εφαρμόζουν τις διαδικασίες ασφάλειας σύμφωνα με τη διεθνή πρακτική, την εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία.Οι εναερίτες της Active Point είναι πιστοποιημένοι από τον οργανισμό IRATA (International Rope Access Trade Association) και έχουν επιπρόσθετα εκπαιδευτεί στις τεχνικές διάσωσης και έχουν πιστοποιηθεί στην παροχή πρώτων βοηθειών για την αντιμετώπιση έκτακτου περιστατικού, από την American Heart Association. Ενημερώνονται τακτικά για τις εξελίξεις στον τομέα αυτό συμμετέχοντας σε επιμορφωτικά σεμινάρια που οργανώνει η εταιρεία και  σε επανεκπαιδεύσεις. 

 

Επισκευές fiberglass σε πτέρυγες ανεμογεννητριώνΟι συνεργάτες που παρέχουν τις υπηρεσίες επιθεώρησης και επισκευής πτερύγων ανεμογεννητριών συνδυάζουν τη γνώση και την εμπειρία χειρισμού της μεθοδολογίας πρόσβασης με σχοινιά με την επαγγελματική τεχνογνωσία επισκευών fiberglass και είναι πιστοποιημένοι από την Danish Wind Power Academy και την GAMESA, για διενέργεια εργασιών επιθεώρησης και συντήρησης πτερύγων ανεμογεννητριών. Ακολουθούν αυστηρές προδιαγραφές στην εργασία των επισκευών, ενημερώνονται διαρκώς από τους κατασκευαστές των προϊόντων και συμμετέχουν σε ενημερωτικές διεθνείς συναντήσεις του κλάδου. 

S5 Box

Login Form