Υπηρεσίες εργασιών σε ύψος


Η Active Heightworks, εκτός των εργασιών σε ανεμογεννήτριες, αναλαμβάνει εργολαβικά ή εν μέρει, τη διεκπεραίωση διαφόρων εργασιών σε ύψη, όπως ενδεικτικά:

  • ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ/ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ (Βαφές, καθαρισμοί, καθαρισμοί με πίεση 500bar, συγκολλήσεις, επισκευές μεταλλικών κατασκευών/σκυροδέματος και επιχρύσματος, ρητινώσεις, μονώσεις κλπ) 
  • ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ (Ανυψώσεις/καθελκύσεις,  συναρμολογήσεις εγκαταστάσεις σε ευρεία κλίμακα εφαρμογών όπως κάμερες,κεραίες, κλιματαστικά, επιγραφες κλπ)
  • ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ (Αποσαθρώσεις, στερεώσεις πρανών και βράχων, εγκατάσταση διχτυών)
  • ΕΛΕΓΧΟΙ (Οπτικοί έλεγχοι, μη καταστροφικοί έλεγχοι-NDT, τοποθέτηση καταγραφικών συστημάτων παρακολούθησης κλπ)
  • ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (Μελέτη και εφαρμογή συστημάτων προστασίας εργαζομένων από πτώση)

 Για την πρόσβαση στα σημεία εργασίας δεν χρησιμοποιούνται γερανοί ή σκαλωσιές. Η πρόσβαση γίνεται με σχοινιά με ταχύτητα, ευελιξία, χωρίς όχληση, οικονομικά και πάνω απ’ όλα με ασφάλεια. Ολες οι παραπάνω εργασίες βρίσκουν εφαρμογή σε όλους τους κλάδους, όπως:   

 • ΚΤΙΡΙΑ
 • ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
 • ΠΥΛΩΝΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
 • ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ
 • ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Τέλος παρέχουμε υπηρεσίες εναεριτών, συμπληρώνοντας το δικό σας συνεργείο με εξειδικευμένους τεχνικούς στη μεθοδολογία πρόσβασης με σχοινί.

 

 

 

 

Φωτογραφίες

Εφαρμογές στις τηλεπικοινωνίες

S5 Box

Login Form