Εταιρική ταυτότητα

Η Active Point ΑΕΒΕ ιδρύθηκε το 2000 και έκτοτε δραστηριοποιείται πολλαπλά στο χώρο του εξοπλισμού βουνού και αναρρίχησης και λίγο αργότερα ασχολήθηκε με τον εξοπλισμό προστασίας για εργασίες σε ύψη. Παράλληλα εξέλιξε την τεχνογνωσία της στον τομέα των εργασιών σε ύψος και της εκπαίδευσης της ασφαλούς εκτέλεσης εργασιών σε ύψος.  Οι κύριοι τομείς δραστηριότητας της εταιρείας σήμερα είναι:

  • Αντιπροσώπευση μεγάλων εταιρειών στον χώρο της αναψυχής βουνού, υπαίθρου, ορεινού τρεξίματος και ποδηλασίας.
  • Η παροχή υπηρεσιών εργασιών σε ύψος με πολλαπλές εφαρμογές στη βιομηχανία.
  • Η προμήθεια εξοπλισμού για εργασίες σε ύψος (ΜΑΠ) από πτώση, συστημάτων μόνιμης εγκατάστασης και εξειδικευμένο εξοπλισμό διάσωσης.
  • Η παροχή εξειδιεκυμένων υπηρεσιών επιθεώρησης και επισκευής πτερύγων ανεμογεννητριών.
  • Η παροχή συμβουλών σε εταιρείες και επαγγελματίες για την επιλογή Μέσων Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ) από πτώση και την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας για εργασία σε ύψος.
  • Η εκπαίδευση του προσωπικού επιχειρήσεων για ασφαλή εργασία σε ύψος, ορθή χρήση ΜΑΠ από πτώση, τεχνικές και διαδικασίες διάσωσης.

Η Active Point συνεργάζεται με τα περισσότερα καταστήματα που εμπορεύονται εξοπλισμό για τα σπορ του βουνού και του τρεξίματος.

Η Active Heightworks προσφέρει υπηρεσίες σε βιομηχανικούς πελάτες, σε εταιρείες τηλεπικοινωνιών σε κρατικές υπηρεσίες, σε επιχειρήσεις του τομέα παραγωγής ενέργειας, σε χιονοδρομικές εγκαταστάσεις και συνεργάζεται με την ΜΚΟ "Ελληνική Ομάδα Διάσωσης".

 

S5 Box

Login Form